Готуємося до іспиту з математики


Статті про освіту в Україні

Незважаючи на те, що випускники середніх шкіл не здають математику в якості обов'язкового іспиту, більшість вищих навчальних закладів не змінюють традицією, що склалася: у списку вступних іспитів математика займає почесне місце. Цей предмет здають майбутні інженери і комп'ютерники, майбутні економісти і хіміки, а іноді навіть майбутні юристи. Якщо в списку іспитів вузу, куди ви зібралися надходити, є математика, вам одночасно можна поспівчувати і привітати. Поспівчувати тому, що математика справедливо вважається одним із найскладніших шкільних предметів. А позаздрити можна тому, що довести свої знання в точних науках набагато простіше. Адже сказати про вирішеною математичної задачі або доведеної теореми, що «тема не розкрита», «визначення не дано» чи «мова недорікуваті» складно.
Особливості підготовки
При підготовці до вступного іспиту з математики необхідно з'ясувати, який іспит очікується - усний або письмовий. І залежно від цього потрібно вибудовувати систему підготовки. І для усного, і для письмового іспиту необхідні знання теоретичного матеріалу, без яких вирішити завдання неможливо. Але одна справа - підготовка до письмового іспиту, де теорію потрібно знати на рівні визначень, формулювань і формул, зовсім інша справа - усний іспит, на якому все це необхідно вміти доводити.
Якщо абітурієнта очікує усний іспит, наступним його кроком у підготовці має стати пошук програми для абітурієнтів. Тут можна орієнтуватися на список питань, представлений, наприклад, у книзі «Програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів України» (Київ, Абрис, 2004). Ні в якому разі не можна готуватися за шкільною програмою, навіть якщо цього рекомендують у приймальній комісії. Шкільна програма практично безмежна, тоді як кожен вуз використовує певний набір питань для вступного іспиту.
І потім, шкільний підручник може не містити виведення саме тієї формули, яку, на думку екзаменаторів, абітурієнти повинні вміти вивести. Зазвичай ВНЗ III - IV рівня акредитації, які відносяться до Міністерства освіти і науки, використовують програму з математики з названого збірника, вузи, пов'язані з іншим міністерствам, наприклад, до Міністерства транспорту або Міністерству фінансів, можуть вносити свої зміни до програми.
Підступні питання
Питання з математики, винесені на іспит, складаються з двох частин. Перша частина - «основні поняття». Їх необхідно знати на рівні формулювань і визначень. Хоча саме ці питання екзаменатори використовують як додаткові. «Що таке рівняння?», «Що таке тотожність?», «Що таке синус?» Можуть ввести в ступор навіть самого знає абітурієнта. На «основні поняття» варто звертати таку ж увагу, як і на другу частину - «Основні формули і теореми» - питання, які потребують детального розповіді. Якщо це теореми, то їх слід вміти доводити, якщо формули - вони повинні бути виведені.
Ну і обов'язковою частиною будь-якого іспиту, будь то усний або письмовий, є вирішення завдань і вправ.
При підготовці до іспиту кращими помічниками будуть спеціальні збірники завдань для вступників до вузів. На перших порах рекомендується користуватися одночасно і задачників, і «решебник» (часто задачники для вступників та відповідні їм «решебник» видаються разом). Але завжди після вивчення запропонованого авторами рішення завдання необхідно спробувати вирішити самостійно.
Джерело: http://school1.krizhopil.vn.ua/

математика