Коли починати вивчати іноземну мову?


Статті про освіту в Україні

Одна з найпоширеніших помилок - діти вивчають мови швидше, а дорослі не в змозі досягти рівня вільного володіння іноземною мовою. Ці та інші твердження не відповідають дійсності.
Питання природи лінгвістичних здібностей дуже складне, західні методисти і психологи визнають, що механізм засвоєння мови ще не зрозумілий остаточно через його виняткову складність. Діти не обов'язково вивчають мову швидше, ніж дорослі, а дорослі можуть засвоювати навички й компетенції набагато ефективніше, ніж діти.
Природно, є багато розходжень у методиці вивчення іноземної мови дорослими й дітьми, як, утім, і в навчанні музики або, у спортивних досягненнях. У деяких аспектах перевагу мають дорослі, у деяких - діти, але ні в тому, ні в іншому випадках немає біологічної закономірності. До того ж із віком мовні здібності не знижуються. Вік не є перешкодою для вивчення іноземної мови, більше того, відповідно до останніх досліджень, лінгвістична активність сприяє активнішому стану розуму дорослої людини: якщо вона зберігає хорошу фізичну форму, то її розумові здібності й навички не деградують. Єдиною перешкодою на шляху вивчення мови дорослою людиною є сумнів як самого учня, так і вчителя, у здатності вивчити мову в зрілому віці.
Багато хто вважає, що формула «Чим молодший - тим краще» ідеально стосується вивчення іноземних мов. Ці стереотипи виникли у зв'язку з теорією «критичного періоду», сформульованою у 60-ті роки. Вона базувалася на концепції розвитку розуму і доводила, що розум втрачає гнучкість після статевої зрілості людини. Новітні ж дослідження у галузі неврології демонструють, що мовні здібності дорослих значною мірою перевершують здібності дітей. Перевага дорослої людини в тому, що нервові клітини, відповідальні за лінгвістичні процеси, такі як семантичний аналіз і граматична сприйнятливість, розвиваються з віком.
Повнолітні учні швидше прогресують у сфері вивчення структури мови, у них більше розвинена пізнавальна система, вони можуть робити узагальнення вищого порядку, ніж діти. До початку навчання другої мови, в арсеналі дорослої людини зазвичай є сукупність прийомів та засобів, які полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. До того ж не слід забувати про вищу мотивацію дорослого учня, який зазвичай приймає усвідомлене рішення вивчати другу (чи третю, четверту мову).
Що стосується дітей, то психологи рекомендують починати вивчати іноземну мову у віці, коли систему рідної мови дитина вже досить добре засвоїла, а до нової мови - ставиться свідомо. Саме в цьому віці ще мало штампів мовної поведінки, легко по-новому «кодувати» свої думки, немає великого бар'єру перед контактом з іноземною мовою.
Якщо методичну систему побудовано досить грамотно з лінгводидактичного й психолінгвістичного поглядів, то успіх в оволодінні запропонованим обмеженим мовним матеріалом і створення потрібних передумов для подальшого засвоєння будь-якої іноземної мови забезпечено практично всім дітям. Єдина умова - у дитини не має бути проблем із рідною мовою.
Раннє навчання іноземної мови дає великий практичний ефект у плані підвищення якості володіння першою іноземною мовою, створює базу для продовження її вивчення в школі, а також відкриває можливості для вивчення другої чи третьої іноземної мови, потреба володіти якими стає дедалі очевиднішою.

Іноземна мова