Підготовка до ЗНО та вступу з Університетом «Україна»!

Новини освіти в Україні

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» пропонує поглибити знання з улюблених та необхідних для складання ЗНО навчальних дисциплін на курсах.
В Університеті «Україна» для забезпечення функціонування курсів підготовки до ЗНО сформовано потужну навчально-методичну базу. Підготовлено посібники з базових дисциплін – української мови та літератури, історії України, математики. Напрацьовано опорні конспекти та завдання, які коригуються відповідно до змін у навчальних програмах загальноосвітніх закладів та з урахуванням щорічного досвіду ЗНО. Слухачі курсів підготовки мають можливість користуватися електронною бібліотекою Університету «Україна».
Вибір дисциплін здійснюється слухачем курсів підготовки до ЗНО самостійно з поданого нижче переліку:
-Математика
-Українська мов та література
-Історія України
-Англійська мова
-Географія
-Живопис
-Малюнок
-Композиція
-Біологія
-Фізика
-Хімія
Витяги з робочих програм дисциплін, за якими проводиться навчання на курсах підготовки до ЗНО, представлені на сайті vmurol.com.ua.
Формування груп стаціонарної форми навчання здійснюється за надходженням заяв у 2 етапи: 7 місяців (з жовтня по квітень); 3 місяці (з лютого по квітень).
Проведенню занять з підготовки до ЗНО передує контрольне тестування. Заняття проходяться щотижня з 16:10 до 18:50 по дві пари з обраних дисциплін. Наприкінці вивчення кожної теми визначається рівень успішності слухачів за допомогою опрацювання тестових завдань різної форми.
До роботи на підготовчих курсах до ЗНО залучені висококваліфіковані досвідчені викладачі Університету «Україна». Наприклад, математику викладає завідувач кафедри вищої математики, професор, кандидат фізико-математичних наук О.А. Єрмакова; до творчого конкурсу готує завідувач кафедри дизайну, заслужений діяч мистецтв України А.І. Ломовський.
Слухачі курсів, які мають бажання і можливості (комп'ютер із доступом до Інтернет) здійснювати підготовку до ЗНО за дистанційною формою, самостійно опановують навчальний матеріал і регулярно проводять перевірку рівня його засвоєння, отримують консультації викладачів електронною поштою abiturient@vmurol.com.ua.
Вступники курсів підготовки до ЗНО подають заяву, до якої додається:
• довідка із загальноосвітнього навчального закладу про результати навчання або ксерокопія документа державного зразка про отриману середню освіту, паспорт або свідоцтво про народження, ксерокопії яких засвідчуються в Університеті або в установленому порядку;
• 4 фотокартки 3х4 см.
Випускникам курсів підготовки до ЗНО видаються посвідчення з оцінками поточного контролю знань. Ті, хто успішно виконують навчальний план, забезпечуються максимальним сприянням у вступі до Університету «Україна».
Вступники курсів підготовки до ЗНО мають можливість визначити свій інтелектуальний потенціал і професійні схильності за допомогою спеціальних психологічних тестів, а також пройти незалежне тестування із загальноосвітніх дисциплін для визначення рівня знань.
Відділення курсів підготовки до ЗНО та вступу до Університету «Україна» знаходиться у м. Києві за адресою: метро Житомирська, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104.
Тел. 423-08-27.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»