Затверджено Положення про студентську раду при МОН

Новини освіти в Україні

В освітньому відомстві затверджено Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України.
Документ регламентує діяльність студентської ради при Міністерстві освіти і науки, що утворена з метою розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах.
Рада стане постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства освіти і науки, а до її складу мають увійти органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів.
Основними завданнями ради мають стати сприяння створенню та розвитку студентського самоврядування у ВНЗ, забезпечення постійного зв'язку та координації дій між МОН, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування щодо розв’язання проблем студентів, вивчення та аналіз суспільних процесів у сфері вищої освіти, соціального становлення та розвитку студентської молоді, розроблення та внесення відповідних пропозицій МОН України тощо.
Також рада має право брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань вищої освіти, залучати до участі у роботі представників центральних і місцевих органів державної влади, здійснювати громадський контроль за виконанням Закону України "Про вищу освіту", інших актів законодавства, організовувати студентські конференції, семінари, співпрацювати та координувати свою діяльність з іншими молодіжними (студентськими) об’єднаннями, осередками тощо.
Членом Всеукраїнської студентської ради може бути орган студентського самоврядування вищого навчального закладу. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради здійснює МОН України.

Положення про Всеукраїнську студентську раду