Відбулося чергове засідання Громадської ради при МОН

Новини освіти в Україні

2 жовтня 2013 року під головуванням голови Громадської ради Ярослава Болюбаша відбулося чергове засідання Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України.
Під час заходу підкреслено важливість участі членів Громадської ради в активізації роботи МОН з проведення консультацій з громадськістю з метою попередження виникнення конфліктних ситуацій у вирішенні соціально-економічних питань.
Також на засіданні обговорювалися такі питання:
– стан виконання Плану роботи Громадської ради у ІІІ кварталі 2013 року;
– стан запровадження спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України системної роз’яснювальної роботи серед соціально спрямованої молоді щодо пріоритетів розвитку держави, механізмів формування та реалізації державної політики, залучення громадськості до цих процесів;
– про активізацію роботи з виконання Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 342 та Плану організації виконання зазначеного Указу Президента України, схваленого на засіданні Уряду 17 липня 2013 року;
– обговорення пропозицій членів Громадської ради до проекту Умов прийому до вищих начальних закладів України у 2014 році.
Зокрема, голова Громадської ради при МОН Ярослав Болюбаш наголосив, що на сьогодні є дуже актуальним створити своєрідний місток між громадськістю та органами влади для прозорості її діяльності та широкого інформування населення про здійснення тих чи інших заходів.
«Громадські ради створюються для того, щоб поліпшувати діалог між владою і громадськістю. Тому, на мій погляд, надзвичайно важливою є запроваджена нами спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів практика відвідувань студентськими лідерами Будинку Уряду, під час яких вони мають змогу ознайомитися з роботою Кабінету Міністрів», – зазначив Ярослав Болюбаш. За його словами, ця ініціатива Громадської ради була схвалена як студентським самоврядуванням, так і представниками влади.
Учасники засідання обговорили також інші можливі заходи, спрямовані на розвиток громадянського суспільства та дійшли висновку щодо необхідності активізації їх проведення у подальшому.
Також за участю заступника директора департаменту економіки та фінансування МОН Ольги Робак обговорено проблему непроходження платежів за послуги, спожиті навчальними закладами через Державну казначейську службу України. За результатами обговорень та враховуючи звернення до Громадської ради керівників навчальних закладів, голів регіональних рад ректорів запропоновано звернутися до Прем’єр-міністра України з листом щодо розв’язання цієї проблеми, адже йдеться про життєдіяльність потужної сфери системи освіти.
Окрім того, за участю директора департаменту вищої освіти МОН Юрія Коровайченка членами Громадської ради обговорено проект Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році. Зокрема, учасники заходу відзначили, що завдяки досконалості Умов прийому та належній роботі міністерства і приймальних комісій вищих навчальних закладів останні дві вступні кампанії були стабільними. На рівні Міністерства і навчальних закладів забезпечувався високий рівень інформування вступників про правила прийому, конкурсну ситуацію тощо, через друковані та електронні засоби, у т.ч. сайти навчальних закладів. До спостережень за перебігом вступної кампанії залучалися громадські організації, у т.ч. Громадська рада при МОН. Обговорення проекту Умов 2014 засвідчило про доцільність внесення змін в окремі пункти, які Громадською радою сформовані і будуть направлені до Міністерства з метою їхнього урахування.
Члени Громадської ради при МОН також висловили зауваження та пропозиції до Закону України «Про громадські об’єднання». Зокрема, на думку учасників заходу, цей Закон обмежує участь колективів підприємств, установ організацій, у тому числі, колективів громадських організацій без статусу юридичної особи, в діяльності інших громадських об’єднань для спільного здійснення та захисту гарантованих прав і свобод, що прямо суперечить Конституції України.

засідання Громадської ради