ТНПУ ім.В.Гнатюка впроваджує мобільні технології в школах Тернопілля

Новини освіти в Україні

Осінні канікули для учителів інформатики Тернопілля розпочалися семінаром-тренінгом «Використання мобільних та ігрових технологій у навчальному процесі середньої школи», який провели викладачі кафедри інформатики та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Мета семінару – допомогти учителям поліпшити якість використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі своїх навчальних закладів.
Під час обговорення увагу учасників акцентували на сучасних освітніх трендах, зокрема мобільні технології, що є домінуючими у соціальному житті молодого покоління та можливі шляхи їх використання на шкільних уроках інформатики.
На відміну від традиційного семінару, де учасники переглядають презентації, учителі залучалися до обговорення, практичних занять. Акцент був зроблений на активній взаємодії учасників між собою. На семінарі учителі об’єднувалися в команди, які працювали спільно для вирішення завдань веб-квесту з використанням QR-кодів.
Семінар-тренінг надав методичну підтримку для розвитку навичок використання ігрових та мобільних технологій у процесі навчання інформатики у середній школі.
За інформацією ТНПУ імені Володимира Гнатюка

ТНПУ ім.В.Гнатюка