Оголошено конкурс на зайняття посади ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Новини освіти в Україні

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають подати до Міністерства такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, згоду на збір та обробку персональних даних, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, паспорта та трудової книжки, завірених у встановленому порядку, список друкованих праць і винаходів.
Строк подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.
Документи надсилати за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, місто Київ-135, 01135.
Телефони для довідок: 481-47-92, 481-32-35.

Міністерство освіти і науки України