Уперше в Україні Сумський державний університет готуватиме фахівців біржової справи

Новини освіти в Україні

Сумський державний університет першим в Україні отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку «магістрів» за спеціальністю «Біржова діяльність».
Перший набір студентів на навчання за новою спеціальністю відбудеться влітку поточного року. Підготовка фахівців здійснюватиметься на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» будь-якого профілю. Ліцензійний обсяг набору – 30 осіб.
Як зазначив завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю СумДУ Сергій Ілляшенко, навчальний план орієнтується на спрямування «Електронна біржа», вивчення напрямків і специфіки використання сучасних інформаційних технологій під час здійснення біржових операцій, передбачає залучення у навчальний процес практиків біржової справи.
Під час навчання студенти не лише оволодіватимуть теоретичними знаннями щодо технологій біржової діяльності, а й набудуть практичних навичок із проведення біржових операцій і роботи з об’єктами інтелектуальної власності.
За інформацією прес-центру СумДУ

Сумський державний університет