Учасники Урядової бюджетної програми з навчання за кордоном від ПолтНТУ успішно завершили стажування в провідних університетах КНР

Новини освіти в Україні

У цьому році студенти Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка традиційно брали участь у реалізації урядової бюджетної програми з навчання студентів у провідних зарубіжних вищих навчальних закладах. Університет вже третій рік поспіль бере участь у цій програмі, яка ініційована Прем'єр-міністром України та успішно реалізується Міністерством освіти і науки України.
Конкурсний відбір в 2013-2014 н.р. пройшов 21 студент ПолтНТУ, який отримав направлення на навчання до університетів-партнерів Бельгії, Великої Британії, Німеччини та Китайської Народної Республіки.
У січні 2014 року 15 студентів ПолтНТУ успішно завершили своє навчання в університетах КНР та повернулися додому, сповнені новою інформацією, корисним досвідом і міжнародними науковими зв’язками.
Традиційно, після повернення студентів відбулася зустріч ректора ПолтНТУ, професора Володимира Онищенка з учасниками програми, під час якої молодь поділилася враженнями від навчання в університетах-партнерах та планами на майбутню наукову діяльність.
«Сьогодні держава зацікавлена не лише в підвищенні вашої кваліфікації як майбутніх фахівців, а й у впровадженні ваших ідей та отриманого закордонного досвіду в освітню та наукову діяльність ВНЗ. ПолтНТУ, як сучасний вищий навчальний заклад, ставить за мету впровадження інновацій та підтримання постійного діалогу зі студентами та молодими науковцями. Завдяки участі у цій програмі ви мали змогу не лише оцінити методику викладання у навчальних закладах Китаю, а і переконатися у фундаментальності вже наявних у вас знань», – звернувся до студентів ректор університету.
Різнонаправленість учасників програми цього року дійсно вражає. Відтак, в Ланджоуському транспортному університеті навчання пройшли 5 студентів будівельного факультету, у Китайському університеті нафти – 3 студенти спеціальності «Видобування нафти і газу», в Пекінському технологічному університеті: 2 магістранти електромеханічного факультету та 5 - факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем. Навчання в цих університетах проходило за гармонізованими навчальними планами та програмами на основі раніше укладених міжуніверситетських угод про міжнародне співробітництво. Варто відзначити, що навчання студентів-магістрантів в Китайському університеті нафти та Пекінському технологічному інституті проходило на основі затвердженого Положення про спільну підготовку магістрів.
Зустріч відбувалась у дружній та відкритій атмосфері у форматі діалогу, де кожний мав змогу висловити свою думку та побажання.
«Мене, як студента будівельного факультету, перш за все, вразив технологічний прогрес Китаю у будівельній галузі. Під час навчання ми мали змогу відвідати об’єкти будівництва, де не лише отримали практичну інформацію для наших магістерських проектів, а і переконалися у високому рівні технологічного розвитку країни. Будівництво - це те, в чому зацікавлені і Китай, і Україна, як в науковому так і в інвестиційному аспекті», - зазначив студент Ігор Остапов.
«Інноваційною відмінністю навчального процесу в Ланджоуському транспортному університеті є приділення великої уваги професійно-спрямованим дисциплінам. Зокрема, велике значення має вивчення сучасного програмного забезпечення, яке застосовується в будівництві та виробництві будівельних матеріалів», - розповіла студентка Анастасія Ладесова.
«Під час занять з іноземними викладачами ми переконалися, що навчання в ПолтНТУ сформувало у нас достатній рівень теоретичних знань та практичних навичок. Тому опанування дисциплін з програмування та телекомунікаційних мереж дозволило поповнити знання з фахової термінології англійською мовою. Під час нашого стажування встановлено нові міжнародні контакти та запропоновано цікаві проекти, які доцільно буде впровадити у навчальний процес та інформаційно-технічне забезпечення Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Хочу подякувати Міністерству освіти і науки України за увагу та зусилля з розширення наукового світогляду студентів і підвищення рівня професійної кваліфікації майбутніх фахівців і науковців», - підкреслив студент факультету інформаційних технологій та телекомунікаційних систем Костянтин Кривошапка.
Відповідно до індивідуальних навчальних планів та завдань усі студенти ПолтНТУ успішно склали екзаменаційні сесії в університетах-партнерах та пройшли курси з китайської мови. Учасники програми представлять детальні звіти про результати стажування на засіданні Вченої Ради ПолтНТУ з поданням власного бачення подальшого розвитку університету з урахуванням отриманого іноземного досвіду.
Важливим є те, під час навчання розміщено статті студентів будівельного факультету у науковому виданні «Jiangsu Business News Building World». Підготовлено публікації до закордонних та вітчизняних наукових видань, зокрема тих, які мають цитування в науко-метричній базі SCOPUS. Результати досліджень знайшли своє відображення в магістерських проектах студентів, захист яких проходитиме англійською мовою. Усі студенти планують продовжити свою наукову діяльність в аспірантурі ПолтНТУ. Окрім того, досягнуто домовленостей про подвійне керівництво дисертаційними дослідженнями від університетів-партнерів України та Китаю.
Учасники програми від ПолтНТУ висловлюють щиру вдячність Уряду України за можливість проходження стажування в провідних вищих навчальних закладах світу, отримання унікального досвіду, який дозволить їм стати конкурентоспроможними фахівцями на сучасному ринку праці.

ПолтНТУ