В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини опановують технології дистанційного навчання

Новини освіти в Україні

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини організовано роботу 6-місячних курсів підвищення кваліфікації викладачів категорії «викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації», які проводить Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.
Метою курсів є підвищення кваліфікації викладачів університету у сфері організації та здійснення дистанційної освіти, яка нині набуває все більшого поширення в Україні у зв’язку з впровадженням європейської моделі підготовки кадрів на основі підвищення змістовної ваги самостійної та індивідуальної роботи студентів.
Робота курсів проходитиме у три етапи. На першому етапі, який уже завершився, заняття з викладачами університету проводили завідувач кафедри дистанційної освіти УМО НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Ляхоцька, кандидат хімічних наук, доцент кафедри дистанційної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України Володимир Бессарабов, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри дистанційної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України Андрій Лапшин (заняття проводились дистанційно у формі вебінарів). Очні заняття проводилися старшими викладачами кафедри дистанційної освіти Інституту відкритої освіти УМО НАПН України Світланою Антощук та Людмилою Калачовою. Наразі проходить ІІ етап курсів.
Завершаться курси складанням іспиту та захистом випускної роботи, після чого викладачі університету отримають відповідні свідоцтва.
За інформацією УДПУ імені Павла Тичини

УДПУ імені Павла Тичини