Звітна кампанія про наукову та науково-технічну діяльність у 2013 році

Новини освіти в Україні

4 лютого 2014 року під головуванням директора департаменту наукової діяльності та ліцензування Олександра Якименка та за участю працівників відділу фундаментальних та прикладних досліджень департаменту проведено засідання з питань підсумків наукової та науково-технічної діяльності наукових установ у 2013 році, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України.
У засіданні взяли участь директори та заступники директорів наукових установ, а саме: Інституту іоносфери НАН України та МОН України, Інституту магнетизму НАН України та МОН України, Інституту проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, Інституту термоелектрики НАН України та МОН України, Інституту фізичної оптики МОН України, а також Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія».
У вступному слові Олександр Якименко закликав доповідачів зосередитись на конкретних практичних наукових здобутках, отриманих протягом звітного року при виконанні наукових досліджень і розробок.
Під час звіту відзначено наукові результати, досягнутих у 2013 році науковцями Інституту магнетизму НАН України та МОН України, Інституту термоелектрики НАН України та МОН України та Інституту фізичної оптики МОН України.
Так, заступник директора Інституту магнетизму Юрий Горобець повідомив, що знайдено новий метод надшвидкісного запису інформації, директор Інституту термоелектрики Лук’ян Ататичук розповів про унікальний електронний медичний термометр з термоелектричним джерелом живлення. Ростислав Влох у своїй доповіді зробив наголос на отриманній лазерній генерації на краплині рідкого кристалу, що дозволила створити точкові джерела лазерного випромінювання та розширити спектр методів бездзеркальної лазерної генерації.
Про вагомі результати наукових досліджень повідомили й інші керівники наукових установ.
Підбиваючи підсумки другого дня звітної компанії, директор департаменту наукової діяльності та ліцензування Олександр Якименко подякував керівникам наукових установ за вагомі результати наукових досліджень, та водночас акцентував увагу присутніх на подальшому впровадженні отриманих наукових здобутків та розширенні міжнародних науково-технічних зв’язків.
Цього дня звітували:
1. Директор Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в місті Києві Володимир Пархоменко
2. Заступник директора Інституту іоносфери НАН України і МОН України Валерій Пуляєв.
3. Заступник директора Інституту магнетизму НАН України та МОН України Юрій Горобець.
4. Виконуючий обов’язки директора Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України Світлана Іванова.
5. Директор Інституту термоелектрики НАН України та МОН України Лук’ян Анатичук.
6. Директор Інституту фізичної оптики МОН України Ростислав Влох.
З презентаціями вищих навчальних закладів та наукових установ щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік можна ознайомитися у рубриці "Наука - Наукова діяльність у вищих навчальних закладах - Заходи - Графік звітування та презентації вищих навчальних закладів та наукових установ щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік"

Звітна кампанія