Педагогічні ВНЗ продовжують звітувати про наукову діяльність у 2013 році. День шостий

Новини освіти в Україні

10 лютого 2014 року під головуванням директора департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки Олександра Якименка проведено засідання представників педагогічних вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації з питань підбиття підсумків наукової та науково-технічної діяльності в 2013 році.
У засіданні взяли участь проректори з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Рівненського державного гуманітарного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Української інженерно-педагогічної академії, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
Під час засідання розглядалися основні питання наукової та науково-технічної діяльності цих закладів. Проректори з наукової роботи доповідали щодо результатів виконання завершених у 2013 році фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок, ефективності використання бюджетних коштів.
Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування Олександр Якименко рекомендував представникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які звітують, забезпечити актуальність тематичних досліджень і акцентувати увагу на таких критеріях результативності наукової та науково-технічної діяльності закладів як цитування у міжнародних наукометричних базах даних і результатах його впровадження.
Під час звіту відзначено наукові результати Української інженерно-педагогічної академії, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
З презентаціями вищих навчальних закладів та наукових установ щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік можна ознайомитися у рубриці «Наука - Наукова діяльність у вищих навчальних закладах - Заходи - Графік звітування та презентації вищих навчальних закладів та наукових установ щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік».

Міністерство освіти і науки