ВНЗ будівельної групи прозвітували про наукову та науково-технічну діяльність за 2013 рік

Новини освіти в Україні

11 березня 2014 року під головуванням директора департаменту наукової діяльності та ліцензування МОН Олександра Якименка та за участю працівників департаменту продовжили звітування про свої наукові здобутки вищі навчальні заклади будівельної групи.
У засіданні взяли участь проректори з наукової роботи Донбаської національної академії будівництва і архітектури, Київського національного університету будівництва і архітектури, Придніпровської академії будівництва та архітектури, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Одеської національної академії будівництва та архітектури, Харківського національного університету будівництва та архітектури. Олександр Якименко у вступному слові закликав доповідачів зосередитись на конкретних наукових результатах, інших здобутках, отриманих при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у звітному році.
Під час презентацій проректори з наукової роботи особливу увагу приділили аналізу наукових результатів за закінченими науково-дослідними роботами та їх практичному застосуванню. Незначний обсяг бюджетного фінансування не завадив університетам будівельної групи досягнути не тільки вагомих наукових показників, але і застосування їх на практиці.
Так, не зважаючи на значні труднощі на шляху укладання госпдоговорів, надання платних послуг, здійснення платежів за заробленими коштами, особливо на рівні Державної казначейської служби України, усі університети будівельної групи відзначилися значним обсягом надходжень до спеціального фонду державного бюджету. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури на одну витрачену бюджетну гривню заробила понад 12 гривень (обсяг надходжень до спеціального фонду державного бюджету академії становить 14 191,8тис. гривень).
Вагомими здобутками у звітному році відзначилися також Київський національний університет будівництва і архітектури, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, Харківський національний університет будівництва та архітектури.
Проте, проректорам із наукової роботи під час звітування було вказано і на низку недоліків, які було допущено у роботі, зокрема, це стосується недосконалого планування при формуванні тематики наукових досліджень і розробок, залучення обдарованої молоді до виконання науково-дослідних робіт, наукового наповнення звітів за підсумками наукової та науково-технічної діяльності у звітному році. Проректору з наукової роботи Одеської національної академії будівництва та архітектури запропоновано надати повторно звіт за закінченою науково-дослідною роботою «Металодерев’яні комбіновані системи з пошаровим армуванням як несучі конструкції надземних пішохідних переходів» після його доопрацювання.
Підбиваючи підсумки засідання, директор департаменту наукової діяльності та ліцензування МОН Олександр Якименко акцентував увагу на необхідності університетів до більш тісної міжнародної співпраці, зокрема, участі у міжнародних проектах, програмах, захисту прав інтелектуальної власності, забезпечення неперервності етапів виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт.
За результатами презентацій обговорені також проблемні питання, які виникають при провадженні наукової та науково-технічної діяльності, зокрема, щодо ефективної організації наукових заходів в університетах, а саме: проведення студентських олімпіад на базі профільних вищих навчальних закладів, налагодження роботи з Державною казначейською службою України, забезпечення ефективної діяльності структурних підрозділів університетів з питань організації наукового процесу.

ВНЗ будівельної групи