Література (молдовська та світова)

Новини освіти в Україні

На базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів відбулася презентація проектів навчальних програм з молдовської мови та інтегрованого курсу «Література (молдовська та світова)» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою та молдовської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.
Проекти навчальних програм розроблені фахівцями кафедри методики викладання іноземних мов та мов і літератур національних меншин Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, вчителями молдовської мови, методистами у співпраці з науковцями Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова.
В обговоренні проектів програм, окрім розробників, також взяли участь методисти районних відділів освіти області, керівники районних методичних об’єднань учителів молдовської мови та літератури Одеської області.
Голова робочих груп з розроблення проектів зазначених програм Л. І.Фєтєску відзначила, що основна ідея програм – виховувати духовно багату особистість, яка добре знає рідну мову та літературу, спрямована на творчу діяльність.
Проекти програм ґрунтуються на змістових лініях освітньої галузі «Мови і літератури», закладені у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392.
Учасники обговорення підтримали ініціативу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо осучаснення та розвантаження програм з метою збереження здоров’я школярів.
Під час презентації учасники обговорення надали пропозиції до змісту проектів програм. Загалом презентовані проекти навчальних програми отримали схвальні відгуки.

Література (молдовська та світова)