16 травня 2014 року Міністр освіти і науки Сергій Квіт привітав з Днем науки науково-педагогічних працівників

Новини освіти в Україні

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність присутніх удостоєно нагородами

- нагрудним знаком “За наукові та освітні досягнення”

Булатову Олену Валеріївну – проректора з наукової роботи Маріупольського державного університету;

Лохвицьку Любов Василівну – доцента кафедри педагогіки і методики дошкільної освіти Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

- нагрудним знаком “Відмінник освіти”

Єфімову Ганну Вікторівну – завідувача кафедри економічної теорії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Мойсишина Василя Михайловича – завідувача кафедри комунікаційних систем Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова;

Раєвнєву Олену Валентинівну – завідувача кафедри статистики та економічного прогнозування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Стукало Наталію Вадимівну – завідувача кафедри міжнародної економіки і світових фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

Яцишина Михайла Михайловича – проректора з наукової роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

- Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

Налісного Миколу Борисовича – доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Одеської державної академії технічного регулювання та якості

- Подякою Міністерства освіти і науки України

Азізова Талята Нуредіновича – завідувача кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Говорушко Тамару Андріївну – завідувача кафедри фінансів Національного університету харчових технологій;

Кавецького Тараса Степановича – доцента кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Коберника Олександра Миколайовича – директора Інституту природничо-математичної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Малежика Михайла Павловича – професора кафедри комп'ютерної інженерії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Марінцеву Крістіну Валеріївну – доцента кафедри організації авіаційних перевезень Інституту економіки Національного авіаційного університету;

Писарчук Оксану Володимирівну – доцента кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Рашевську Тамару Олексіївну – виконуючу обов'язки завідувача кафедри технологій молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій;

Салатюк Ніну Миколаївну – завідувача кафедри економічної теорії Національного університету харчових технологій;

Совгіру Світлану Василівну – завідувача кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Ярошинську Олену Олександрівну – доцента кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Сергій Квіт побажав усім творчої наснаги, міцного здоров’я, реалізації всіх професійних планів процвітання нашої держави!

Міністр освіти і науки Сергій Квіт