Процедуру проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок удосконалюватимуть

Новини освіти в Україні

5 червня під головуванням начальника управління наукової діяльності МОН Олександра Якименка відбулося перше засідання робочої групи з питань удосконалення процедури проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, організації наукового процесу в університетах та наукових установах, склад якої затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28.05.2014 № 654.
До складу робочої групи увійшли працівники МОН, провідні науковці вищих навчальних закладів, голови секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства, члени секцій за фаховими напрямами та інші представники наукової спільноти.
У вступному слові Олександр Якименко акцентував увагу членів робочої групи на тому, що основним завданням сьогоднішнього засідання є прийняття концептуального рішення щодо підходів, механізмів, подальшої організації фінансування та проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами за рахунок коштів державного бюджету, розроблення нових форм проектів наукових досліджень і розробок, експертних висновків та критеріїв щодо їх оцінювання.
Після обговорення та дискусії щодо визначення чіткого підходу до фінансування наукових досліджень і розробок, процедури відбору проектів, формування вимог до проекту, процедури експертизи наукових проектів було ухвалено рішення до прийняття законів України «Про вищу освіту» і «Про наукову і науково-технічну діяльність» у новій редакції за основу взяти модель конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, удосконаливши її на усіх етапах конкурсного відбору проектів та їх фінансування.
Активну участь в обговоренні порушених питань взяли: Михайло Ільченко, проректор із наукової роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Віктор Катрич, голова секції «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія», проректор із наукової роботи Харківського національного університету імені Н. В. Каразіна; Володимир Моренець, перший віце-президент, віце-президент з наукової роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Юрій Горобець, голова секції «Загальна фізика», заступник директора Інституту магнетизму НАН України та МОН України; Зорян Піх, голова секції «Хімія», проректор із наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»; Олександр Гайдачук, голова секції «Аерокосмічна техніка і транспорт», проректор із наукової роботи Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Олег Дробахін, завідувач кафедри прикладної комп’ютерної радіофізики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Надія Бойко, директор науково-дослідного центру молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок Ужгородського національного університету; Сергій Порев, завідувач лабораторії проблем організації науки у вищих навчальних закладах Інституту магнетизму НАН України та МОН України та інші.
З метою забезпечення рівних умов та вимог до конкурсного відбору проектів та напрацювання відповідних критеріїв у процесі засідання робочу групу було розділено на чотири підгрупи, а саме: гуманітарна, соціо-економічна, природничо-математична, технічна.
Крім того, за результатами опрацювання поданих пропозицій вищих навчальних закладів та наукових установ буде підготовлено нову редакцію Положення про проведення Міністерством конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок та розгляду анотованих звітів за закінченими дослідженнями і розробками.

Міністерство освіти і науки України