Затверджено обсяги державного замовлення на підготовку робітничих кадрів

Новини освіти в Україні

Міністерство освіти і науки України інформує, що Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 212 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2014 році».
Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та організаціями роботодавців України опрацьовано обсяги державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для державних потреб.
У 2014/2015 навчальному році планується прийняти на навчання до професійно-технічних навчальних закладів за державним замовленням майже 163 тисячі робітничих кадрів за 35 напрямами економічної діяльності та 5,6 тис. молодших спеціалістів.
Розподіл державного замовлення у 2014 році за галузями економіки становить:

- для промисловості – 51,1 тис. осіб;

- будівництва – 25,4 тис. осіб;

- транспорту та зв’язку – 18,4 тис. осіб;

- легкої промисловості – 9,1 тис. осіб;

- громадського харчування та торгівлі – 31,7 тис. осіб;

- сфери обслуговування – 11,2 тис. осіб;

- сільського господарства – 13,5 тис. осіб.

Виконавцями державного замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у новому навчальному році визначено 983 професійно-технічні навчальні заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України.
Визначальна роль у формуванні державного замовлення відведена регіональним органам влади і органам управління освітою, що закріплено статтею 9 Закону України «Про професійно-технічну освіту», якою до повноважень обласних державних адміністрацій віднесено визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, обсягів підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб загальнодержавного та регіональних ринків праці.
Одночасно, державними професійно-технічними навчальними закладами України у 2014 році буде випущено на ринок праці майже 169 тисяч кваліфікованих робітничих кадрів.

Міністерство освіти і науки України