Студенти Донецького національного технічного університету стажувалися в Португалії та Італії

Новини освіти в Україні

Донецький національний технічний університет є лідером міжнародної співпраці в Донбасі. Нині реалізується чотири програми Темпус і чотири програми Erasmus Mundus. Тільки за минулий рік по одному з цих проектів ТEMPO стажувалися в технічному університеті Лісабона (Португальська Республіка) - чотири студенти, і один - в Італійській Республіці. Про ці події пропонуємо Вам матеріал з бюлетеню Інституту міжнародної співпраці ДонНТУ.
Партнерська декларація за проектом транс'європейської мобільності в області освіти для стійкого розвитку (TEMPO) була підписана ДонНТУ в 2012 г. Цей проект реалізується у рамках програми академічної мобільності іміжнародної співпраці в області вищої освіти ErasmusMundus, що фінансується Європейським Союзом. Програма спрямована на посилення академічній мобільності студентів, викладачів, а також на зміцненняспівпраці університетів.
Стипендії Erasmus Mundus розподіляються на конкурсній основі та за уніфікованою процедурою подання документів, єдиним порядком відбору студентів, що оцінює отриману кандидатом освіту, досвід роботи за фахом (за наявності), володіння іноземними мовами й мотивацію. На початку цього навчального року після проходження усіх етапів відбору п'ять студентів ДонНТУ стали володарями стипендії Erasmus Mundus за проектом TEMPO. Четверо студентів ДонНТУ отримали можливість навчатися у ВНЗ Португалії, а приймаючою організацією для студента V курсу факультету ФІММ А. Алексєєва виступив Турінський політехнічний університет (POLITO, Італійська Республіка).
Відповідно до наміченого плану роботи А. Алексєєв прослухав курс лекцій з дисциплін «Матеріалознавство», «Теплові і гідравлічні машини», «Економіка, бізнес іменеджмент» й отримав нові знання у сфері термодинаміки, теплових машин, використання сплавів чорних і кольорових металів у промисловості, а також в сферах макро- і мікроекономіки. В процесі навчання були проведені лабораторні роботи з дисципліни «Матеріалознавство», поліпшені знання технічної термінології англійською мовою й отримані базові знання італійської. Набутий досвід буде використаний при написанні дипломної роботи магістра, а також у майбутній професійній діяльності.
Приймаюча організація надала всебічну допомогу при отриманні посвідки на проживання в Італії, в організації особистого учбового плану студента і реєстрації на екзамен зі знання італійської мови. У вільному доступі знаходилися всі основні і додаткові учбові матеріали по дисциплінах, що вивчалися.
Стипендія розрахована на 10 місяців, але з урахуванням учбового плану перший етап навчання охоплював період з 9 вересня по 30 листопада. Після успішної здачі іспитів в ДонНТУ з 14 грудня А. Алексєєв продовжує навчання в Італії.
Зараз повернулися со стажування з політехнічного інституту м. Томара (Португалія) ще четверо студентів: Костанко М. О., Кульченко Я. Ю., Денисенко Д. О. та Бутузов Д. О. Останній стажувався у технічному університету Лісабону (Португалія).

За інформацією Донецького національного технічного університету

Донецький національний технічний університет