Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Новини освіти в Україні

Проект регуляторного акта передбачає затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Положенням про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів визначаються принципи та процедура проведення конкурсного відбору рукописів підручників із предметів інваріантної складової навчальних планів для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською, російською мовою та мовами національних меншин (окрім перекладних).
Проект наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на веб-сайті Міністерства: www.mon.gov.ua.
Розробники – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
Строк для подання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі:
поштою за адресою – 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36;
електронною поштою за адресою – so@iitzo.gov.ua

www.mon.gov.ua.

Проект наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту