Круглий стіл у Київському славістичному університеті

Новини освіти в Україні

HTML цвет текста

Круглий стіл у Київському славістичному університеті


22 січня 2016 р. вийшов Указ Президента України П. Порошенка «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 рр.». З цією метою 1917 р. проголошено Роком Української революції 1917 – 1921 рр., заплановано проведення у Києві та інших населених пунктах України тематичних наукових міжнародних та науково-практичних конференцій, публікацію наукових праць, збірок документів і матеріалів та інших заходів.

На виконання Указу Президента України в Київському славістичному університеті, згідно плану наукової роботи на 2017 – 2018 н. р., 22 листопада 2017 р. проведено Круглий стіл «До 100-річчя Української революції. Доба Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Погляд із сьогодення».

В роботі Круглого столу, який відкрила вітальним словом в. о. ректора університету О. В. Купрієнко, взяли участь науковці – історики, юристи, політологи з провідних науково-дослідних установ та ВНЗ України, а саме: Інституту історії України НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Інституту держави і права НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Національного авіаційного університету, Національної академії внутрішніх справ, Харківської державної академії культури, Таврійського державного університету, Київського університету імені Бориса Грінченка, ДНУ енциклопедичного видавництва, Київського славістичного університету.

На засіданнях Круглого столу виступили як відомі фахівці, так і молоді дослідники, які впродовж багатьох років активно займаються дослідженням актуальних проблем Української революції (1917 – 1921 рр.), мають відповідні напрацювання і публікації та виявили бажання оприлюднити їх результати на цьому зібранні.

Зокрема, присутніх зацікавили своїми доповідями:
• В. Верстюк (Центральна Рада – активний чинний національно-демократичного дискурсу революції»);
• В. Солдатенко («Політичні партії революційної доби в Україні (1917 – 1921 рр.): новітній досвід досліджень»);
• А. Киридон («Образ революції (1917 – 1921 рр.) в пам'яттєвому дискурсі»);
• М. Кармазіна («Оцінка сучасними західними дослідниками більшовицького перевороту 1917 р. в Росії»);
• П. Захарченко («ІІІ Універсал Української Центральної Ради та започаткування Української національної держави у формі УНР»);
• В. Капелюшний («Державотворча роль національних лідерів та еліти в контексті новітніх фальсифікацій історії України (1917 – 1921 рр.)»);
• О. Любовець («Багатопартійність доби Центральної Ради»); Ф. Левітас, Ю. Ладний («Етнополітика в Україні (1917 – 1921 рр.)»);
• В. Доценко («Правове регулювання становища етнонаціональних меншин Центральною Радою в 1917 – 1918 рр.»);
• Т. Бевз («Дискурс Української революції в сучасному науковому вимірі»);
• М. Несук («Берестейська угода між Українською Народною Республікою та Центральними державами (9 лютого 1918 р.)»);
• В. Щербатюк («Вільнокозачий рух як форма самоорганізації та боротьби селян України в 1917 – 1921 рр.»);
• Д. Курас («Установчі збори як складова політичної системи Української держави: осмислення проблеми в працях діячів Української революції (1917 - 1921 рр.)»;
• А. Чуткий («Роль вишів Києва у справі підготовки діячів українських визвольних змагань 1917 – 1921 рр.»);
• Г. Савченко («ІІІ Універсал Української Центральної Ради: сприйняття військовиками – українцями російської армії»);
• А. Пижик («Відображення Української революції (1917 – 1921 рр.) у радянському кінематографі: формування образу «ворога» і «героя»);
• А. Іванова («Єврейська національна автономія в Україні: спроба юридичного аналізу»);
• П. Притуляк («Економічні відносини Української Народної республіки та країн Четверного союзу (грудень 1917 –квітень 1918 рр.)»);
• Г. Стрельський («Концепція державності у науковій і політичній діяльності М. С. Грушевського та інших діячів Центральної Ради (1917 – 1921 рр.)»);
• І. Гошуляк («До питання про визначення території України ІІІ Універсалом Української Центральної Ради»);
• В. Гусєв («Бунд в Україні: доба Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.)»);
• М. Тортика («Теоретики Бунду про національне питання і перспективи культурно-національної автономії в умовах Першої світової війни і соціально-політичних реформацій 1917 р.»).

Учасники Круглого столу подякували керівництву Київського славістичного університету за організацію та проведення цього наукового форуму і висловили намір продовжити творче співробітництво в розробці окремих проблем вітчизняної історії.

HTML цвет текста

На фото: робочі моменти Круглого столуЗахарч Іванова
Захарч Захарч

Круглий стіл у Київському славістичному університеті