День науки і освіти Російської Федерації в Україні

Новини освіти в Україні

13-14 вересня 2012 року в рамках проведення Днів науки і освіти Російської Федерації в Україні та Днів Москви в Києві педагоги столиці приймали делегацію освітян з Москви.

Московську делегацію освітян очолював Михайло Тихонов – перший заступник керівника Департаменту освіти міста Москви. У її складі – представники Департаменту освіти міста Москви та Центрального окружного управління освіти, директори установ середньої і професійної освіти, завідуючі дошкільними установами, керівники позашкільних навчальних закладів.

Головна мета зустрічі педагогів Києва і Москви – розширення партнерських зв'язків, обмін передовим досвідом у сфері освіти.

Партнерство в освітній сфері є пріоритетним напрямом співпраці між Києвом і Москвою, оскільки дозволяє на локальному рівні розвивати добрі взаємини між сусідніми народами та працювати на благо наших держав.

Співпраця Москви з Києвом у сфері освіти має давні традиції. У 2000 році підписано Угоду між Головним управлінням освіти і науки Києва і Московським комітетом освіти. У вересні 2011 року під час проведення Днів освіти і науки України в Російській Федерації ця угода була пролонгована до 2016 року. Тоді ж було підписано Угоди про співпрацю між всіма округами Москви і районами Києва. За десять років дружби укладено понад 100 угод про співпрацю між навчальними закладами Києва та Москви.

Цього разу столичні педагоги презентували московським колегам систему освіти Києва. Усі заходи, передбачені програмою зустрічі, відбувалися під загальним гаслом «Київ – Москва: територія дружби».

Під час візиту гості столиці працювали за профільними функціональними напрямами: дошкільна, середня, професійно-технічна та вища освіта.

Московські колеги відвідали Київський університет імені Бориса Грінченка – муніципальний вищий навчальний заклад, який готує спеціалістів, необхідних для київського регіону, і має можливість гнучко реагувати на швидкоплинні запити столичного ринку праці. Це сучасний прогресивний навчальний заклад з потужним науковим кадровим потенціалом, матеріально-технічною базою. Київський університет імені Бориса Грінченка має міцні партнерські зв'язки з Москвою. Протягом багатьох років на його базі проводяться спільні конференції, семінари, «круглі столи» та інші заходи. Педагоги і науковці разом розробляють нові шляхи розвитку освіти наших країн.

Масштабність проведеної акції – Днів науки і освіти Російської Федерації в Україні – демонструє, що дружба між столицями є унікальною в контексті міжнародної співпраці і можливості вивчення та розповсюдження інноваційного освітнього досвіду.

З упевненістю можна сказати, що Київ –Москва є дійсно територією дружби і партнерства.

освіта, Україна, Київ