В Україні триває конкурс "Винахід року – 2012"

Новини освіти в Україні

Державна служба інтелектуальної власності України проводить Всеукраїнський конкурс "Винахід року – 2012".

До участі в конкурсі приймаються винаходи та корисні моделі, патенти на які видано не раніше, ніж 1 серпня 2009 року. Технічні рішення повинні мати вагоме значення для розвитку науки і технології, підвищення якості життя та активізації діяльності людини.

Всеукраїнський конкурс "Винахід року" проводиться Державною службою інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької та інноваційної діяльності серед широких верств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво результатів інтелектуальної праці, а також для виявлення найбільш талановитих та перспективних розробок і привернення до них уваги вітчизняних та іноземних інвесторів і підприємців.

Конкурс проводиться щорічно. Його відкрито для підприємств, установ, організацій, дослідницьких груп незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та місцезнаходження, а також для індивідуальних винахідників. Учасниками конкурсу є патентовласники.

Конкурсні матеріали потрібно надсилати до 1 листопада поточного року на адресу: 01133, Київ, бульвар Л.Українки, 26, Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг (з поміткою "Винахід року").

конкурс, винахід