МОНмолодьспорту наголошує на незаконності вимог про обов’язкове внесення батьками учнів коштів на потреби навчального закладу

Новини освіти в Україні

Днями у ЗМІ поширилася інформація щодо незаконних вимог про обов’язкове внесення батьками учнів коштів на потреби навчального закладу під виглядом благодійних внесків у місті Нововолинську Волинської області.

У зв’язку з цим, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє.

Фінансово-господарська діяльність дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (далі – Положення), фінансування закладу здійснюється його засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у тому числі контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів

Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

Міністерством постійно вживаються заходи щодо запобігання фінансових порушень, забезпечення конституційних норм і положень стосовно забезпечення доступності, безоплатності дошкільної, загальної середньої освіти. Керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних закладів несуть персональну відповідальність за дотриманням вимог законодавства в частині законності збору благодійних та спонсорських внесків (лист Міністерства від 15 квітня 2011 року №1/9-289).

З метою попередження зловживань службовим становищем керівникам навчальних закладів доручено (лист МОНмолодьспорту України від 09.04.2012 р. №1/9-272) :

– забезпечити неухильне виконання Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»;

– заборонити незаконний збір коштів та матеріальних цінностей працівниками навчальних закладів;

– рекомендувати батьківським комітетам (радам) навчальних закладів розглянути питання щодо створення благодійних фондів відповідно до законодавства, у статутах цих фондів обумовити чіткий порядок надходження та використання коштів;

– прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку;

– систематично проводити звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.

Окрім того, за інформацією управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, питання благодійних внесків у освітніх закладах області перебуває на постійному контролі.

Негативні факти, виявлені під час прокурорської перевірки будуть обговорені на розширеному засіданні колегії управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації 29 січня 2013 року.

Додатково інформуємо, що управлінням освіти Нововолинської міської ради створено робочу комісію, яка провела перевірку зазначених фактів.

З метою усунення порушень, виявлених у роботі навчальних закладів, здійснено наступне:

1. 03.01.2013 року начальником управляння освіти Нововолинської міської ради спільно з керівниками навчальних закладів проаналізовано питання про додаткові джерела фінансування, платні освітні послуги.

2. Видано наказ управління освіти Нововолинської міської ради від 10.01.2013 року № 14 «Про попередження порушень при отриманні благодійних (добровільних) внесків і пожертв закладами освіти».

3. До дисциплінарної відповідальності притягнуто класних керівників Нововолинської ЗОШ № 6 Кожуховську А. А. та Ніткевич О. С., вихователя дошкільного навчального закладу № 9 Галінську Г. В. – винесено догани за порушення чинного законодавства.

4. Завідуючу дошкільним навчальним закладом № 9 Івашко Я. А. притягнуто до дисциплінарної відповідальності (винесено догану за неналежне виконання посадових обов’язків та порушення чинного законодавства).

5. Головним спеціалістам управління освіти Грицюк С. О., Куцик З. К. та директору Нововолинської ЗОШ № 6 Пуклі І. І.:

5.1. Вказано на недостатній рівень контролю за дотриманням керівниками навчальних закладів вимог законодавства щодо матеріально-технічного забезпечення та організації освітньо-виховного процесу.

5.2. Попереджено щодо недопущення у подальшому порушення посадових обов’язків, визначених у посадовій інструкції.

6. Начальнику управління освіти Нововолинської міської ради Остапюку М. П. наголошено на посиленні контролю за дотриманням педагогічними працівниками вимог законодавства.

МОНмолодьспорту, ЗМІ, фінансово-господарська діяльність