Відбулося засідання Атестаційної колегії МОНмолодьспорту

Новини освіти в Україні

25 січня 2013 року під головуванням Міністра Дмитра Табачника відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

На засіданні розглядалися питання: присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника; присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук; скасування рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук, відмова у присвоєнні вченого звання доцента; утворення спеціалізованих вчених рад; питання відкриття аспірантури та докторантури у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах та питання щодо продовження терміну роботи спеціалізованих вчених рад.

Вчене звання професора присвоєно 170 науковим та науково-педагогічним працівникам, звання доцента – 879, старшого наукового співробітника – 60.

Відмовлено у присвоєнні вченого звання доцента – 11 здобувачам. Виносилося питання щодо розширення переліку наукових спеціальностей у аспірантурі та докторантурі у 44 вищих навчальних закладах.

Науковий ступінь доктора наук присвоєно 144 здобувачам, кандидата наук – 867, доктора філософії (PhD) – 11.

Скасовано рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня кандидата наук двом здобувачам.

Атестаційна колегія