Десять найважливіших подій 2011 року

Новини освіти в Україні

1. Проведення ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти

Участь делегатів професійно-технічної освіти ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти, що відбувся 28 жовтня у м.Києві, у обговоренні та схваленні Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, якою визначено основні її завдання, механізми реалізації та очікувані результати.

Проведення регіональних секційних засідань делегатів ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти (14-27 жовтня, м.м. Івано-Франківськ, Рівне, Черкаси, Бровари Київської обл., Дніпропетровськ, Херсон, Київ).

2. Затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки

Вперше за існування незалежної України затверджено Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки (постанова КМУ від 13 квітня № 495), на виконання якої передбачено фінансування у розмірі 3,5 млрд. гривень.

Виконання Програми дасть змогу:

- утворити ефективну та гнучку систему підготовки робітничих кадрів;

- впровадити 300 державних стандартів з конкретних професій нового покоління;

- модернізувати матеріально-технічну базу 200 державних професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких будуть утворені центри із впровадження інноваційних технологій;

- запровадити новий порядок формування та розміщення державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах;

- впровадити у навчально-виробничий процес професійно-технічних навчальних закладів інформаційно-комунікаційні технології шляхом утворення 327 електронних бібліотек, оснащення 600 комп’ютерними комплексами;

- посилити роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців щодо визначення напрямів та обсягів підготовки кваліфікованих робітників;

- підвищити престижність робітничих професій.

3. Участь делегації представників професійно-технічної освіти у Днях освіти і науки України в Російській Федерації

Представники навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти з різних регіонів України взяли активну участь у Днях освіти і науки в Російській Федерації (16 вересня, м. Москва).

Під час спільних зустрічей проведено презентації Московської системи професійної освіти та професійно-технічної освіти України і обговорено питання проходження практики та виробничого навчання; співробітництва із службами зайнятості; працевлаштування і рейтингова оцінка діяльності навчальних закладів; державні професійні і освітні стандарти; провадження соціального партнерства; фінансування і конкурсні засади поставки обладнання і техніки та ін.

Підписано 11 двосторонніх угод про співпрацю, налагодження партнерських зв’язків, інформаційних обмінів з питань модернізації національних систем професійної освіти та заходів щодо підвищення якості освітніх послуг, науково-методичного забезпечення та обміну делегаціями педагогічних працівників, студентської та учнівської молоді.

Зустрічі під час Днів освіти і науки в Російській Федерації відкрили шляхи до подальшої конкретної співпраці, надали нові враження, знайомства і починання.

4. Прийняття Національної рамки кваліфікацій

Прийняття Національної рамки кваліфікацій є органічним продовженням процесу реформування вітчизняної системи професійно-технічної освіти та впровадження і розвитку кваліфікацій в країні, з рівнями якої повинні узгоджуватися всі майбутні галузеві та міжгалузеві кваліфікаційні рамки та професійні стандарти.

5. Апробація та впровадження сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти

Здійснено апробацію та впроваджено 34 сучасні державні стандарти професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій. Вперше постановою Уряду утворено міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада № 1238).

6. Запровадження системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів

З метою стимулювання підвищення якості професійно-технічної освіти наказом МОНмолодьспорту від 22.11.2011 № 1336, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7.12.2011 за № 1413/20151, затверджено критерії системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів України.

Моніторинг діяльності ПТНЗ буде здійснюватись за 27 критеріями, які об’єднані у п’ять груп:

1. Ефективність навчання і працевлаштування;

2. Зміст навчання і навчально-методичне забезпечення;

3. Педагогічні працівники;

4. Фінансування та матеріально-технічна база;

5. Доступність професійно-технічної освіти та впровадження гендерної рівності та соціальної справедливості.

7. Проведення Комітетських слухань, всеукраїнських науково-практичних конференцій, нарад, семінарів та зустрічей

Протягом 2011 року за безпосередньою участю керівництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та структурних підрозділів проведено такі заходи, що сприятимуть подальшому розвитку професійно-технічної освіти України:

Слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти: «Про аудит ефективного використання коштів державного бюджету на підготовку робітничих кадрів, проведеного Рахунковою палатою України» (6 березня, м. Київ); «Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України» (21 грудня, м. Київ);

Всеукраїнські наради та семінари з питань підвищення якості підготовки робітничих кадрів для галузей економіки України: «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес ПТНЗ, що здійснюють підготовку виробничих кадрів для сфери торгівлі і ресторанного сервісу» (22-25 лютого, м. Львів); «Чинники забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів для швейної галузі України» (31 травня – 1 червня, м. Луганськ); «Сучасні підходи до професійної підготовки кваліфікованих кадрів для зварювального виробництва. Впровадження у навчально-виробничий процес державного стандарту нового покоління з укрупненої професії «Зварник» (5 липня, м. Київ);

Міжнародний семінар-практикум з проблем підвищення якості підготовки робітничих кадрів для будівельної галузі (за участю представників Росії, України, Білорусі, Грузії, Азербайджану, Казахстану та Узбекистану,4-7 липня, м. Херсон);

Всеукраїнська нарада керівників професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю «АГРО – 2012» (15 грудня, м. Київ);

Всеукраїнські наради для заступників начальників регіональних управлінь освітою з питань професійно-технічної освіти та директорів навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти (25 лютого, м. Київ; 19-20 травня, м. Львів; 11-12 жовтня, м. Івано-Франківськ);

Всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари: «Концептуальні підходи щодо розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління» (8 червня, м. Київ); «Інформаційні технології. Вимоги сучасності у підготовці кваліфікованих робітничих кадрів» (10 червня, м. Київ); V Міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка Батишева С.Я. (7-9 вересня, м. Ірпінь Київської області; м. Миколаїв).

Урочисте відкриття регіональних навчально-практичних центрів з практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників за сучасними будівельними технологіями та матеріалами німецької фірми КНАУФ на базі Вищого професійного училища №22 м. Сарни Рівненської області - директор Городнюк В.П. (8 жовтня); Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту - директор Зеленський В. Г. (26 жовтня).

8. Запровадження Державної премії України в галузі освіти

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі освіти Указом Президента України «Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2011 року» № 960/2011 від 30.09.2011 року Державну премію України в галузі освіти 2011 року у номінації «професійно-технічна освіта» за створення відкритого регіонального практичного будівельного центру з впровадження новітніх технологій з опоряджувальних професій (штукатур, маляр, лицювальник, плиточник) присуджено

Комарову Пантелею Івановичу - директору Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу «Феодосійське професійно-технічне будівельне училище».

9. Особливі успіхи у вихованні та навчанні

- Постановою Верховної Ради України від 20 жовтня 2011 року № 3955-VI за особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання учнів, вихованців, слухачів присуджено Премію Верховної Ради України:

Городнюку Володимиру Павловичу - директору Вищого професійного училища N 22 міста Сарни Рівненської області;

Гушкевичу Юрію Петровичу - викладачу художніх дисциплін Вищого професійного художнього училища N 5 міста Чернівці Чернівецької області;

Лисейко Наталії Петрівні - майстру виробничого навчання Миколаївського професійного суднобудівного ліцею імені Героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова Миколаївської області.

- Нововолинське вище професійне училище Волинської області (директор Приступа В.І.)отримало золоту медаль та диплом переможця Всеукраїнської виставки-конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України".

У рамках Європейського тижня якості 9-10 листопада 2011 року в приміщенні ДП "Українській дім" міста Києва під Патронатом Президента України та за сприяння Уряду України проходила Всеукраїнська виставка-конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України", де Нововолинське ВПУ презентувало новий вид ресторанних послуг, що надає його навчально-виробнича дільниця - кафе «Орхідея» - кейтеринг. За результатами оцінки експертної комісії Конкурсу навчальний заклад визнано переможцем регіонального (взяли участь 1178 підприємств з 1429 видами продукції) та загальнодержавного етапів.

15 жовтня 2011р. в м Києві відбувся V Ювілейний фестиваль перукарського мистецтва «YOUR HAIR AWORDS», в якому приймали участь учні Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців (МЦППВ), м. Кривого Рогу, (директор Балакін В.Г.), що навчаються на ІІ курсі за професією «Перукар» (майстри в/н Дашко О.В., Федорченко Л.А., викладач Огар А.В.). В трьох номінаціях учні МЦППВ посіли призові місця і були нагороджені дипломами, медалями та цінними подарунками:

І місце в номінації «Історична зачіска. Стиль Рококо» - Ковбаснюк Анна;

ІІ місце в номінації «Чоловіча креативна зачіска» - Міщенко Катерина;

ІІІ місце в номінації «Стильні кучерики» - Іщенко Семен.

8-11 листопада 2011 року в Київському Національному торговельно-економічному університеті відбувся VII Міжнародний фестиваль з кулінарного мистецтва і сервісу в Україні, який проводився за рекомендаціями Всесвітньої Асоціації Кулінарних Союзів (WACS) за напрямами: АРТ-клас за номінаціями (домашнє виконання), практичні змагання (робота безпосередньо на території змагань) індивідуальна та командна форма участі, конкурс «Сервіс-клас» серед офіціантів.

Професійно-технічну освіту пристойно представляли учні та майстри виробничого навчання наступних закладів: Сумського центру ПТО харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу, Роменського ВПУ (директор Коваленко С.П.) та Синівського професійного аграрного ліцею (директор Подоляк С.К.) Сумської області;Івано-Франківського ВПУ готельного сервісу і туризму (директор Кузнєцова В.І.);Бурштинського вищого професійного училища торгівлі та ресторанного сервісу (директор Козак А.Р); Вищого комерційного училища Київського національного торговельно - економічного університету (директор Кришемінська Л.Д.) та інші.

7-12 листопада 2011 року в м. Гаага (Королівство Нідерланди) проводилася ХХIV щорічна Конференція Європейської Асоціації професійних шкіл туристичного і готельного господарства за участю 144 країн-учасниць. Україну у цьому заході представляло Сімферопольське вище професійне училище ресторанного сервісу і туризму (директор Пальчук М.І.) - український член Європейської Асоціації професійних шкіл туристичного і готельного господарства.

У конкурсі з кондитерського мистецтва III місце зайняла учениця цього навчального закладу Євгенія Король, президентська стипендіатка Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Кондитер».

10. 30 учнів професійно-технічних навчальних закладів отримали стипендії Президента України

З метою популяризації робітничих професій проведено п’ять Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професій: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» на базі Кривоозерського професійного аграрного ліцею Миколаївської області (30 травня–3 червня); «Штукатур» на базі Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту (23-27 травня); «Верстатник широкого профілю» на базі Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області (16-20 травня); «Електрозварник ручного зварювання» на базі державного навчального закладу «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище» (26-29 квітня); «Кондитер» на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму (18-21 квітня).

Переможцям та призерам (I-VI місця) зазначених конкурсів, крім отриманих дипломів та нагород, призначено відповідні стипендії Президента України, про що Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник 25 липня підписав наказ «Про призначення стипендій Президента України переможцям всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2011 році».

Десять найважливіших подій