Міносвіти затвердило вимоги до монографій кандидатів наук

Новини освіти в Україні

Наказ профільного відомства встановлює вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук
Профільним відомством внесено зміни до наказу "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", якими затверджено вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
Відповідно до документа, опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук, повинна бути надрукованою без співавторів, містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України та інших держав, у кількості 12 публікацій.
Також монографія повинна мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня кандидата наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 8 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук – не менше 6 авторських аркушів.
Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук, повинна містити відомості про рецензентів - фахівців за спеціальністю дисертації, один з яких повинен бути доктором наук, а також відповідати іншим положенням, передбаченими вимогами до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук.

Міносвіти, зміни, наказ