5 – 6 червня 2013 року в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася фінальна конференція ТЕМПУС 4 – HESDESPI

Новини освіти в Україні

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національний Темпус-офіс в Україні, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Східно-Український національний університет імені Володимира Даля.
Філософський факультет та кафедра етики, естетики і культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2010 по 2013 рік бере участь у Проекті ТЕМПУС «Розвиток системи вищої освіти заради поліпшення соціального партнерства та конкурентоздатності гуманітарних наук».
Проектне завдання кафедри ЕЕК полягало у:
Модернізації навчальної програми спеціальності «Культурологія», введенні спеціалізації «Менеджмент соціокультурної діяльності» (МСКД), збалансуванні теоретичних та практичних курсів у відповідності до вимог потенційних роботодавців, використанні досвіду європейських вузів щодо змісту, організації та структури навчального процесу, створенні навчально-методичного забезпечення, вдосконаленні методик та технологій навчання, задіянні потенційних роботодавців до діалогу щодо визначення необхідних компетенцій випускників кафедри, організація проходження практики, стажування студентами кафедри, підвищенні рівня професійної підготовки студентів.
Викладачі кафедри, факультету, керівництво намагаються іти на зустріч до своїх студентів. Валентина Іванівна Панченко, завідувач кафедрою етики, естетики і культурології, очолила робочу групу Проекту. Анатолій Євгенович Конверський, декан філософського факультету, завжди підтримує ініціативи викладачів та студентів. Велику підтримку для здійснення Проекту надає міжнародний відділ університету на чолі з Петром Олексійовичем Бехом, проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки).
Робоча група проекту ТЕМПУС впевнена, що зміни, які відбуваються у навчальному процесі цільових спеціальностей філософського факультету – культурології, етики та естетики – зроблять їх більш привабливими для студентів та майбутніх абітурієнтів, а наше співробітництво з потенційними роботодавцями буде плідним для всіх учасників процесу: Університету – Студентів – Роботодавців!

Прес-центр КНУ

КНУ імені Тараса Шевченка