Президент пропонує створити незалежні агенції якості вищої освіти

Новини освіти в Україні

Про це йдеться щорічному посланні Президента до Верховної Ради, в якому зазначається необхідність створення реальної автономії вишів та агенцій із забезпечення якості вищої освіти
Зокрема, у щорічному посланні Президента до Верховної Ради "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році", зазначається, що одним зі способів реформування вищої освіти є створення умов для реальної автономії університетів.
"Час довів неефективність надмірного централізованого управління зазначеними інтелектуальними осередками суспільства. Це стосується академічної, адміністративної, кадрової та фінансової автономії, всебічного розвитку академічної свободи", - йдеться у посланні.
Водночас, наголошується, що забезпечити відповідальність закладів за результати діяльності можна лише в контексті їх змагальності не стільки за кількість, скільки за якість студентів, а також за кращих викладачів, державне замовлення. Останнє має стимулювати, заохочувати й коригувати.
"Цього можливо досягти завдяки оптимізації мережі вищих навчальних закладів. Потрібно також ефективно підвищувати якість підготовки студентів, усувати примітивні та спрощені схеми здобуття вищої освіти", - зазначається у документі.
У посланні також наголошується на необхідності удосконалення інструменту ліцензування.
"Ліцензії мають надаватися кращим закладам з урахуванням їх профілю й досвіду, за наявності реальних практичних потреб і відповідних ресурсів. Адже ситуація, коли у вищій школі для разового річного прийому є 2,4 млн ліцензованих місць, не сприяє ані інтелектуальному відбору вступників, ані конкуренції закладів за право готувати фахівців, ані оптимізації обсягу їхньої підготовки", - йдеться у посланні президента.
Окрім того, на переконання авторів документа, ліцензування потрібно доповнити механізмами зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості.
"Важливо створити незалежні агенції із забезпечення якості вищої освіти, у яких мають бути зацікавлені на насамперед вищі навчальні заклади. Це відповідатиме принципам болонської модернізації вищої школи з метою створення привабливого й конкурентоспроможного Європейського простору вищої освіти, невід’ємним складником якого має стати українська вища освіта", - наголошується у щорічному посланні президента до Верховної Ради.

Президент , Верховна Рада України