Реалізацію Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів продовжено до 2017 р

Новини освіти в Україні

12 червня 2013 року на засіданні Уряду внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1395 «Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2012 роки».
Змінами передбачено продовження до 2017 року Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2012 роки. Програму розроблено Національною академією наук на виконання доручення Прем’єр-міністра України Миколи Азарова від 27 липня 2011 р.
Програма стала вагомим внеском у реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а саме: енергетики та енергоефективності, нових технологій профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, нових речовин і матеріалів. Результати реалізації завдань і заходів Програми сприятимуть активізації інноваційної діяльності вітчизняних виробництв високотехнологічної продукції.
За період з 2008 до 2011 року в рамках реалізації програми отримано вагомі результати зі створення наукоємних технологій, одержання багатофункціональних матеріалів і структур, сенсорних технологій для електронних приладів та інформаційних систем, енерго- та ресурсозберігаючих сенсорних систем, біомультисенсорних багатофункціональних інформаційних систем та створення систем атестації і метрології сенсорних продуктів.
Окрім того, створено низку розробок, які мають високий науково-технічний рівень. За окремими проектами, такими як створення технології вирощування оптичного германію нового типу, високочутливих сенсорів температури та магнітного поля, рівень розробок перевищує світловий, а розробки з багатофункціональних біотехнологій відповідають світовому рівню. Розробки впроваджуються на вітчизняних підприємствах, в академічних установах та медичних закладах.
З метою виконання в повному обсязі запланованих завдань і заходів Програми, суттєвого розширення масштабів упровадження і посилення співробітництва з вітчизняними замовниками сенсорної наукоємної продукції постала нагальна потреба продовження терміну виконання Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на період до 2017 року. Міністерство освіти і науки разом з Національною академією наук доопрацювали проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1395», визначивши в ній перелік прикладних завдань із розроблення та впровадження сенсорних наукоємних продуктів у відповідних галузях економіки.
Прийняття і реалізація цієї постанови дозволить в результаті виконання заходів та завдань Програми створити нові види сенсорної техніки, матеріалів, технологій, об’єкти інтелектуальної власності.

зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1395