Конкурсною комісією з відбору виконавців державного замовлення затверджені показники підготовки робітничих кадрів та молодших спец. у ПТНЗ у 2013 р

Новини освіти в Україні

19 червня 2013 року відбулося перше засідання конкурсної комісії, на якому розглянуто питання відбору виконавців державного замовлення з підготовки робітничих кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах у 2013 році.
Засідання відбулося під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки Євгена Суліми.
З інформацією щодо механізму формування державного замовлення та обсягів підготовки робітничих кадрів за 35 напрямами економічної діяльності та молодших спеціалістів в розрізі кожного навчального закладу виступив директор департаменту професійно-технічної освіти МОН В’ячеслав Супрун. Він зазначив, що державними професійно-технічними навчальними закладами України у 2013 році буде випущено на ринок праці майже 236 тисяч кваліфікованих робітничих кадрів, що на 34,6 тис. (на 17%) більше, ніж у минулому році.
У 2013/2014 навчальному році планується прийняти на навчання до професійно-технічних навчальних закладів за державним замовленням майже 180 тис. робітничих кадрів за 35 напрямками економічної діяльності та 5,3 тис. молодших спеціалістів у розрізі 21 галузі знань за 51 спеціальністю.
Розподіл державного замовлення у 2013 році за галузями такий:
для промисловості – 57 тис. осіб;
будівництва – 29 тис. осіб;
транспорту та зв’язку – 20 тис. осіб;
легкої промисловості – 12 тис. осіб;
громадського харчування та торгівлі – 34 тис. осіб;
сфери обслуговування – 12,4 тис. осіб;
сільського господарства – 14,3 тис. осіб.
У порівнянні з минулим роком планується збільшити прийом для промисловості (на 590 осіб); для будівництва (на 2465 осіб); легкої промисловості (на 1144 особи).
Зазначимо, що обсяги державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів затверджені постановою Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році» від 20 травня 2013 року № 362.
Формування та виконання обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах здійснено відповідно до Порядку формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах України, який затверджено наказом МОН від 16.05.2006 р. № 373.
Відповідно до вищезазначеного Порядку формування обсягів підготовки робітничих кадрів за державним замовленням здійснюється за конкретними угодами між навчальними закладами та роботодавцями. У кожному регіоні зазначені показники розглядаються на регіональних міжгалузевих радах з питань професійно-технічної освіти, до складу яких входять роботодавці, представники обласного управління праці та соціального захисту, обласного центру зайнятості. До Міністерства подаються заявки на державне замовлення, погоджені з обласними (міськими) державними адміністраціями.
Державним центром зайнятості двічі на рік подається Міністерству інформація щодо поточної потреби у працівниках для заміщення вільних робочих місць у розрізі регіонів, що також використовується при формуванні обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів за напрямами економічної діяльності.
Таким чином, визначальна роль у формуванні державного замовлення відводиться регіональним органам влади і органам управління освітою. Це закріплено статтею 9 Закону України «Про професійно-технічну освіту», якою до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі управління професійно-технічною освітою віднесено визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти обсягів підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці.
Формування контингенту таким чином дає змогу орієнтуватися на поточні потреби реального виробництва, а отже – і реального сектору економіки.
За дорученням Міністерства регіональні органи управління освітою опрацювали нормативно-правову базу та перевірили наявність прямих договорів укладених навчальними закладами з конкретними роботодавцями за всіма заявленими обсягами і напрямами підготовки. Фактично усі регіональні органи управління освітою письмово підтвердили наявність таких угод.
Під час обговорення члени конкурсної комісії порушували питання щодо забезпечення ринку праці новими робітничими професіями, у тому числі, для сфери інформаційних технологій. Вносилися пропозиції стосовно розширення підготовки за технологічно складними професіями на третьому ступені професійно-технічної освіти.
Голова конкурсної комісії Євген Суліма запропонував схвалити запропонований розподіл обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у розрізі кожного навчального закладу, освітньо-кваліфікаційних рівнів, напрямів економічної діяльності, спеціальностей.
Представлені показники державного замовлення були затверджені одноголосно.
За результатами рішення департаменту професійно-технічної освіти МОН доручено підготувати відповідний наказ щодо затвердження обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах у 2013 році.

ПТНЗ