Всеукраїнський семінар

Новини освіти в Україні

26 січня у Київському національному лінгвістичному університеті за участю заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту Бориса Жебровського відбувся Всеукраїнський семінар «Особливості навчання іноземних мов у початковій школі: пріоритети та завдання».

До участі у семінарі було запрошено районні методисти іноземних мов та голови районних шкільних методичних об’єднань. Про актуальність та своєчасність такого заходу засвідчила присутність близько 300 осіб з усієї України.

У вступному слові Борис Жебровський проаналізував сучасну ситуацію в іншомовній освіті у школах України та визначив основні завдання і першочергові напрями модернізації сучасної шкільної іншомовної освіти.

Серед питань, які розглядалися на конференції були: світові тенденції навчання іноземних мов у початковій школі та їх реалізація в Україні, проблеми раннього білінгвізму при навчанні іноземних мов, сучасні підходи до створення підручника іноземної мови для молодших школярів, Європейський мовний портфоліо як сучасний засіб контролю в початковій школі, навчально-методичне забезпечення уроку іноземної мови в початковій школі, контроль та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів з іноземної мови.

Особлива увага, під час виступів, приверталася до досвіду модернізації системи вивчення іноземних мов в усіх типах шкіл країн Європейського Союзу та інших високорозвинених держав світу.

На сучасному етапі особливо зміцнюється співпраця в освітній галузі України з країнами Європи. Вибір Україною курсу на входження до європейського освітнього простору, міжнародний обмін у різних сферах діяльності та галузевих знань підвищують статус і роль іноземної мови як важливого засобу комунікації та зв’язку.

Всеукраїнський семінар