Другий Міжнародний освітянський форум «Інтелект України»

Новини освіти в Україні

У рамках ХV ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012» відбувся Другий Міжнародний освітянський форум «Інтелект України», метою якого стало обговорення результатів упровадження науково-педагогічного проекту в практику роботи експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня.

Серед учасників освітянського форуму «Інтелект України» – педагогічні працівники дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів міст Києва та Київської області, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Харкова та Харківської області, Сімферополя й АР Крим, інших регіонів України, а також науково-педагогічні працівники України, Молдови, Російської Федерації, Республіки Білорусі, Республіки Казахстану.

Рішення про проведення освітянського форуму «Інтелект України» прийнято на засіданні вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Про це розповіла науковий консультант проекту Світлана Кириленко, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ІІТЗО. За її словами, «Інтелект України» вже відбувся як науково-педагогічний проект, адже він діє у навчальних закладах впродовж семи років.

«Освіта має розвиватися таким чином, щоб забезпечити не сьогоднішній, а завтрашній день. Тому, ми дуже раді, що є такі навчальні заклади, директори, науковці й методисти, які сьогодні спроможні бачити розвиток освіти на майбутнє. Навіть на найближче майбутнє», - зазначила Світлана Кириленко. - «У практику роботи навчальних закладів впроваджується дуже багато інноваційних технологій. Таким чином ми модернізуємо, реформуємо освіту. Можемо сказати, що багато з них народилися на терені психолого-педагогічної науки. Але є такі проекти, які сьогодні передбачають розвиток освіти на десятиліття, і одним з таких науково-педагогічних проектів є саме «Інтелект України».

Про теоретико-методологічну базу проекту розповіла науковий керівник Ірина Гавриш, професор Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди. Вона наголосила на меті проекту – створенні системи пошуку та педагогічної підтримки обдарованої молоді, зокрема організації роботи спеціальних проектних груп у дошкільних навчальних закладах, початковій та основній школі, навчання за персоніфікованими навчальними програмами у старших класах.

Ірина Гавриш детально розповіла про модель збагачення і проблематизації, яка використовується у побудові навчально-виховного процесу, а також про напрацювання понад 30 науковців і найдосвідченіших практиків, яких залучено до проекту. Основними правилами вона визначила: «дитина може бути успішною і має бути успішною у школі»; «дитині має бути цікаво на уроках»; «дитині має бути комфортно в класі».

«Проект розрахований на дітей та учнівську молодь, які мають академічні здібності або академічну обдарованість» - наголосила вона. – «Для того, щоб дитина була успішною не тільки в початковій школі, а й в основній і старшій, треба створити необхідні умови, а також здійснювати серйозну пропедевтичну роботу щодо забезпечення шкільної успішності з традиційно важких предметів основної і старшої школи як: фізика, хімія, біологія, географія, математика».

Ірина Гавриш розповіла про результати досліджень щодо забезпечення успішності учнів основної та старшої школи. За її словами, вченими було доведено існування основних факторів, які не дають можливість дитині бути успішними. «Перш за все, це недостатній рівень розвитку просторової уяви: дитина може вивчити теорему, але їй дуже важко уявити ті просторові співвідношення, які існують між фігурами. Нами було розроблено систему вправ, яка сприяє розвитку просторової уяви», зазначила професор Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди.

На форумі виступила ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, доктор педагогічних наук, професор кафедри управління освітою Наталія Клокар, яка зазначила, що наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.07.2011 № 790 «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів визначено базовим з підготовки вчителів до роботи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та з метою розвитку проекту в області діяльність інституту спрямована на розроблення та апробацію моделі підготовки вчителів за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

На форумі також представлено досвід впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у Харківській гімназії № 169.

Педагогічні колективи загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва, які впроваджують проект, наголосили, що він допомагає виявити і реалізувати творчий потенціал академічно обдарованої дитини. Під час Форуму учасники мали можливість поділитися своїми здобутками та окреслити перспективи подальшого впровадження проекту «Інтелект України», серед яких: створення та апробація навчального плану, навчальних програм, посібників, ІТ-супроводження організації навчально-виховного процесу основної школи.

За рішенням оргкомітету виставки «Сучасна освіта в Україні – 2012» проект «Інтелект України» нагороджено срібною медаллю та відзнакою «Лідер освіти».

Другий Міжнародний освітянський форум «Інтелект України»