У ХНУ імені В. Н. Каразіна відбудеться науково-практична конференція «Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку»

Новини освіти в Україні

З 7 до 8 листопада 2013 року кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, геолого-географічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводить науково-практичну конференцію «Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку».
Організатори науково-практичної конференції: Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Українське географічне товариство, Київський національний університет імені Тараса Шевченка‚ Бєлгородський державний національний дослідницький університет, Харківська обласна станція юних туристів.
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку» проводиться з метою інтеграції зусиль вчених, науково-педагогічних працівників, громадських організацій для вирішення сучасних проблем розвитку наук у галузі регіонального соціально-економічного розвитку, охорони навколишнього середовища, пошуку шляхів підготовки фахівців для оптимального розвитку регіонів.
Конференція проводиться за інформаційної підтримки журналу «Часопис соціально-економічної географії».
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Наукові напрями конференції:
Роль наук про Землю у розробці стратегії оптимального розвитку регіонів.
Сучасні проблеми регіонального розвитку.
Соціально-економічний розвиток регіонів.
Природно-ресурсний потенціал та екологічна регіональна політика.
Освіта для оптимального розвитку.
Для участі в конференції необхідно до 7 жовтня 2013 року подати до Оргкомітету:
Заявка на участь у конференції (у електронному та паперовому (необов’язково) вигляді) подається на кожного учасника окремо. Приклад назви файлу: Petrenko_zayavka.doc.
У заявці необхідно вказати:
Прізвище, ім’я, по батькові.
Посада, вчений ступінь, наукове звання.
Організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса.
Країна, місто.
Поштова адреса для листування (для відправки збірника у разі заочної участі), контактний телефон, факс, е-mail.
Назва наукового напряму.
Назва доповіді.
Технічні засоби, необхідні для доповіді.
Форма участі у конференції (доповідь; участь у роботі конференції без доповіді; надсилання матеріалів без безпосередньої участі).
Необхідність проживання.
Матеріали доповіді надсилати поштою або (краще) електронною поштою.
Поштовий варіант: Матеріали і заявка надсилаються у паперовому вигляді та на диску СD.
Електронною поштою матеріали і заявка надсилаються на е-mail з підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора (наприклад, Petrenko.doc).
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:
Обсяг – до 4 сторінок. Редактор Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Всі поля по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.
Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, нижче (на наступному рядку) назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання – від центру, через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом, курсив, вирівнювання від центру, під ними – електронна адреса автора (авторів), курсив, вирівнювання від центру. На наступному рядку – повна назва організації курсивом. Через рядок з відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках. Під текстом (через рядок) з відступу друкується список використаних джерел у рядок курсивом розміром 12 пт.
Бажано не розміщувати в тексті складний графічний матеріал та великі таблиці.
Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Матеріали конференції планується видати до початку конференції. Збірник матеріалів буде друкуватися в авторській редакції.
Заявки та матеріали надсилати на адресу:
Оргкомітет конференції «Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку», кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, геолого-географічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, Україна, 61022.
E-mail: konfregion@yandex.ru
Після підтвердження про прийняття оргкомітетом матеріалів конференції необхідно оплатити організаційний внесок (160 гривень для учасників з України, 180 гривень – для іноземних учасників), який можна надсилати поштовим переказом на адресу: Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, геолого-географічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61022 на ім’я Кандиба Юрій Іванович.
Оргвнесок включає витрати на організацію конференції і публікацію матеріалів. Запрошення, план і порядок проведення конференції буде розіслано додатково згідно заявок. Учасники конференції з інших міст поселяються в гуртожитку або (за бажанням) у готелях Харкова. Проживання та харчування оплачується учасниками конференції.
Телефони для довідок:
(057) 707 – 52 – 74 – кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства
050-64-33-144 – Кандиба Юрій Іванович
E-mail: konfregion@yandex.ru. Додатковий e-mail: kobilin3@rambler.ru (Кобилін Павло Олексійович, +38-096-375-15-91)
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ
УДК 911.3
територіальні особливості сільськогосподарського
виробництва у харківському регіоні
С.П. Коваленко
koval3@rambler.ru
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Текст доповіді
Список використаних джерел: 1. Сільське господарство Харківської області (статистичний збірник) / [відп. за вип. Г.А. Хлудєєва]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2010. – 159 с. 2. Соціально-економічне становище Харківської області за 2010 рік (повідомлення для засобів масової інформації) / [відп. за вип. М.О. Григорчук]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2011. – 17 с. 3. Харківська область у 2010 році (статистичний щорічник) [Електронний ресурс] / [за ред. О.С. Никифорова]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2010.

науково-практична конференція «Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку»